بررسی مقایسه ای رتبه بندی شرکت های برتر بر اساس نسبت های مالی با رويكرد تركيبي AHP–TOPSIS و شاخص های بورس اوراق بهادار تهران
 

سید حسن حسینی، محمد اسماعیل اعزازی، محمد دنـیائی، رضا تهرانی نويسندگان
مترجم
رتبه بندی، نسبت های مالی، AHP–TOPSIS، پنجاه شرکت برتر، بورس اوراق بهادار تهران کلید واژه
رتبه بندی شرکت های پذیرفته شده در بورس، آيينه تمام نمايي از وضعيت آنها بوده و معیاری برای سرمایه گذاری بشمار می آید. این امر موجب افزایش رقابت، توسعه و کارایی بازار نیز می شود. در این تحقیق، پنجاه شرکت برتر پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی سه سال 1387 تا 1389بر اساس نسبت های مالی (نقدینگی، فعالیت، اهرمی و سودآوری) با استفاده از رویکرد ترکیبی AHP-TOPSIS رتبه بندی و سپس با رتبه بندی ارائه شده توسط بورس مقایسه و همبستگی میان آنها توسط آزمون اسپیرمن بررسی شد. در ابتدا دیدگاه خبرگان و مسئولین بازار سرمایه و اساتید مالی دانشگاه ها نسبت به میزان تاثیر نسبت ها توسط پرسشنامه جمع آوری و با تکنیک AHP وزن دهی و سپس شرکتها با استفاده از تکنیک TOPSIS بر اساس نسبتها رتبه بندی شدند. نتایج حاصل از آزمون اسپیرمن حاکی از وجود همبستگی ضعیف میان رتبه بندی بر اساس رویکرد ترکیبی AHP-TOPSIS و رتبه بندی بورس است؛ در واقع نتایج نشان می دهند که شرکت های برتر منتخب بورس لزوما رتبه های بالاتری را از جنبه نسبت های مالی نداشته و صورت های مالی شرکت ها، تقریب ضعیفی برای احتمال برتری آنها در بورس به شمار می آیند. چکیده
منبع
. .
صفحه اصلی  
معرفی انجمن  
هیات موسس  
هیات مدیره  
اعضای انجمن  
راهنمای عضویت  
عضویت در انجمن  
راهنمای نگارش مقالات  
اخبار  
همایشها و کارگاه ها  
گالری تصاویر  
مقالات  
تماس با ما  
 : ایمیل
  : کلمه عبور
! رمز عبور را فراموش کرده ام
 
بازدید امروز
69
بازدید دیروز
104
کل بازدیدها
452698
از چه طریقی با انجمن مهندسی مالی ایران آشنا شده اید؟
نتیجه
:: انجمن مالی اسلامی ایران
:: وب سایت دانشگاه آزاد اسلامی
:: کمیسیون انجمنهای علمی ایران
Copyright 2012©Islamic Azad University