ارزيابي عملكرد پرتفوي در بورس اوراق بهادار تهران: كاربرد ارزش در معرض خطر(Value at Risk)
 

دكتر فريدون رهنماي رودپشتي، سيد رضا ميرغفاري نويسندگان
مترجم
شاخص شارپ تجديد‌نظر‌شده، شاخص شارپ، ارزش در معرض خطر، پس‌آزمايي ارزش در معرض خطر، روش GARCH، روش RiskMetrics کلید واژه
در اين تحقيق، به شاخص جديدي بنام شارپ تجديد‌نظر‌شده (R-Sharp) مبتني بر ارزش در معرض خطر از جمله شاخص‌هاي قابل قبول جهت ارزيابي عملكرد شركت‌هاي فعال دربازار سرمايه است، پرداختيم و سپس اين شاخص را با روش شارپ مقايسه نموديم. در شاخص R-Sharp از مفهوم ارزش در معرض خطر(Value at Risk) استفاده شده است. نتايج اين تحقيق بيانگر آن است كه محاسبه VaR با روش GARCH با توجه به عدم وجود ناهمساني واريانس در سري زماني داده‌ها، مقدور نبوده و بنابراين ارزش در معرض خطر براي 10 شركت سرمايه‌گذاري در بورس اوراق بهادار تهران به روش RiskMetrics با ضريب هموارسازي نمايي در سطوح اطمينان 99.9%، 99% و 95% و دوره‌هاي زماني 1 و 10 روزه محاسبه گرديد. نتايج پس‌آزمايي بيانگر صحت VaR محاسبه شده در سطح اطمينان 95% و دوره زماني يك روزه براي تمامي شركت‌هاي مورد بررسي، قابل اتكا بوده و در سطوح اطمينان بالاتر براي اغلب شركت‌ها مناسب نمي‌باشد. مطلب اخير با پيشنهاد سيستم RiskMetrics استاندارد مبني بر استفاده از سطح اطمينان 95% مطابقت دارد. پس از محاسبه VaR و آزمون پس‌آزمايي آن، شاخص SHARP وR-SHARP براي دوره زماني سال 1385 تا انتهاي سال 1388 محاسبه گرديد. نتايج بدست آمده بيانگر وجود اختلاف‌هايي در نحوه ارزيابي عملكرد و رتبه‌بندي اين دو شاخص مي‌باشد بنابراين رتبه‌بندي دو روش با آزمون‌ ناپارامتريك ويل‌كاكسون مورد بررسي قرار گرفت و نتايج آزمون‌هاي مذكور در اين تحقيق بيانگر عدم وجود اختلاف معني‌دار در رتبه‌بندي اين دو شاخص مي‌باشد. چکیده
منبع
. .
صفحه اصلی  
معرفی انجمن  
هیات موسس  
هیات مدیره  
اعضای انجمن  
راهنمای عضویت  
عضویت در انجمن  
راهنمای نگارش مقالات  
اخبار  
همایشها و کارگاه ها  
گالری تصاویر  
مقالات  
تماس با ما  
 : ایمیل
  : کلمه عبور
! رمز عبور را فراموش کرده ام
 
بازدید امروز
82
بازدید دیروز
104
کل بازدیدها
452711
از چه طریقی با انجمن مهندسی مالی ایران آشنا شده اید؟
نتیجه
:: انجمن مالی اسلامی ایران
:: وب سایت دانشگاه آزاد اسلامی
:: کمیسیون انجمنهای علمی ایران
Copyright 2012©Islamic Azad University