برگزاری " نخستین همایش مالی اسلامی " با همکاری مراکز دانشگاهی و حوزوی، بانک ها، بیمه ها و ارکان بازار سرمایه کشور

تاریخ :    ۱۳۹۴ سه شنبه ۲۶ آبان

بسم الله الرحمن الرحیم