کنفرانس جامع استاندارد های گزارشگری مالی بین المللی در عمل برگزار گردید IFRS

تاریخ :    ۱۳۹۵ چهارشنبه ۱۳ بهمن

قابل توجه اعضاء محترم و سایر مخاطبان انجمن مهندسی مالی ایران

انجمن حسابداری مدیریت ایران با همکاری دانشگاه آزاد اسلامی و محله کسب و کار بازده و همچنین موسسه آزمون پرداز ایران مشهود، کنفرانس جامع استاندارد های گزارشگری مالی بین المللی در عمل را برای اولین بار به صورت جامع و فراگیر و در طی دو روز متوالی در روزهای دوشنبه و سه شنبه مورخ 16 و 17 اسفند ماه سال جاری برگزار گردید.

بروشور کنفرانس :