حمایت از پایان نامه های دانشگاهی

تاریخ :    ۱۳۹۸ يکشنبه ۲۹ ديانجمن مهندسی مالی ایران با همکاری شرکت بورس کالای ایران در نظر دارد در راستای توسعه دانش مالی کشور، افزایش پژوهش های علمی در زمینه بازارها و ابزارهای نوین مالی مبتنی بر کالا و ایجاد ارتباط بین دانشگاه و حوزه کسب و کار، از پایان نامه های دانشگاهی مرتبط با زمینه های پژوهشی پیشنهادی بورس کالای ایران، حمایت مالی به عمل می آورد.