همایش نگرشهای نوین تحلیل و سرمایه گذاری در بازار بورس  

تاریخ :    ۱۳۹۴ چهارشنبه ۱۸ شهريور

* برگزاری همایش نگرش های نوین تحلیل و سرمایه گذاری در بازار بورس توسط موسسه مطالعات و پژوهش های اقتصادی با همکاری انجمن مهندسی مالی ایران

19 شهریور 1394، ساعت 12 الی 9 مرکز همایشهای اندیشه معلم
25 شهریور 1394 ساعت 16 الی 19 مرکز همایشهای اندیشه معلم

اطلاعات بیشتر و لینک ثبت نام