اولین جشنواره انتخاب کتاب برتر سال در حوزه مالی، در محل برگزاری چهامین کنفرانس مهندسی مالی در محل دانشکده مدیریت دانشگاه تهران، برگزار گردید  

تاریخ :    ۱۳۹۴ چهارشنبه ۶ آبان

جشنواره انتخاب کتاب برتر سال در حوزه   مالی 

( از   سال 1391 )

برگزار کننده :

 انجمن مهندسی مالی ایران

 

مخاطبین :

ناشرین و اساتید دانشگاهی

 

محل و زمان برگزاری :

چهارمین کنفرانس مهندسی مالی ایران

( دانشکده مدیریت دانشگاه -  تهران،  اسفند 1394 )

 

امتیازات اعطایی به منتخب برتر جشنواره :

 

* عضویت رایگان در انجمن تا 3 سال

 

 

* دسترسی به مقالات مربوط به مجلات علمی- پژوهشی انجمن ( دانش سرمایه گذاری )

 

 

* الویت در چاپ مقالات ارسالی

 

 

* حضور رایگان در کنفرانس ها و کارگاههای انجمن طی سال 1394

 

 

*الویت همكاري و واگذاري اجرایی پروزه ها

 

 

* چاپ کتب پیشنهادی با حمایت انجمن

 

 

* الویت حضور و پذیرش در دوره های DBA و MBA  انجمن

 

 

* امکان تدریس در دوره های آموزشی انجمن با الویت و پس از تائید کمیته علمی

 

آخرین زمان ثبت نام و ارسال اطلاعات کتاب :

1394/10/30

دانلود  بروشور جشنواره

-  دانلود  فرم ثبت نام در جشنواره