پرتولیدترین محققان علوم انسانی کشور  

تاریخ :    ۱۳۹۵ سه شنبه ۵ مرداد

پرتولیدترین محققان علوم انسانی کشور بر اساس نتایج به دست آمده از پایگاه استنادی علوم جهان اسلام اعلام شدند

بر اساس اعلام پایگاه استنادی علوم جهان اسلام، دکتر فریدون رهنمای رودپشتی عضو هیئت مدیره  و دبیر کل انجمن مهندسی مالی  ایران در لیست برترین پژوهشگران علوم انسانی کشور قرار گرفت. 

 

فهرست پرتولیدترین محققان علوم انسانی کشور

ردیف       نام و نام خانوادگی   دانشگاه                    سهم از کل تولیدات علوم انسانی کشور

۱              عادل آذر                 تربيت مدرس           ۰.۱۷ درصد

۲              محمدعلی بشارت     تهران        ۰.۱۷ درصد

۳             علی دلاور                علامه طباطبایی        ۰.۱۳ درصد

۴             حميدرضا عريضی     اصفهان     ۰.۱۳ درصد

۵             احمد عابدی             اصفهان     ۰.۱۱ درصد

۶             محمد نريمانی          محقق اردبيلی          ۰.۱۱ درصد

۷             حسن دانايی فرد       تربيت مدرس           ۰.۱۰ درصد

۸             حسين مولوی            اصفهان     ۰.۱۰ درصد

۹              مجتبی یمانی            تهران        ۰.۱۰ درصد

۱۰            حسين زارع              پيام نور    ۰.۰۹ درصد

 

فهرست پرتولیدترین محققان علوم انسانی کشور

ردیف       نام و نام خانوادگی   دانشگاه                    سهم از کل تولیدات علوم انسانی کشور

۱۱             احمد علی پور          پيام نور    ۰.۰۹ درصد

۱۲            مسعود تقوایی            اصفهان     ۰.۰۹ درصد

۱۳           عباس ابوالقاسمی      محقق اردبيلی          ۰.۰۹ درصد

۱۴            عبدالرضا ركن الدين افتخاری   تربيت مدرس           ۰.۰۹ درصد

۱۵            مهناز مهرابی زاده هنرمند        شهيد چمران اهواز    ۰.۰۹ درصد

۱۶            علی اصغر پورعزت    تهران        ۰.۰۸ درصد

۱۷            احمد جعفری صميمی                مازندران ۰.۰۸ درصد

۱۸            اكبر كميجانی           تهران        ۰.۰۸ درصد

۱۹            مريم فاتحی زاده      اصفهان     ۰.۰۸ درصد

۲۰            محمدرضا عابدی      اصفهان     ۰.۰۸ درصد

 

فهرست پرتولیدترین محققان علوم انسانی کشور

ردیف       نام و نام خانوادگی   دانشگاه                    سهم از کل تولیدات علوم انسانی کشور

۲۱            رضا اكبريان              تربيت مدرس           ۰.۰۸ درصد

۲۲           عبدالله شفيع آبادی علامه طباطبایی        ۰.۰۸ درصد

۲۳           فريدون رهنمای رودپشتی         دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقيقات تهران     ۰.۰۸ درصد

۲۴           باقر غباری بناب        تهران        ۰.۰۸ درصد

۲۵           محمود گودرزی        تهران        ۰.۰۸ درصد

۲۶           غلامعلی افروز          تهران        ۰.۰۸ درصد

۲۷           كاظم رسول زاده طباطبایی      تربيت مدرس           ۰.۰۸ درصد

۲۸           مهدی الوانی             علامه طباطبایی        ۰.۰۸ درصد

۲۹            سيمين حسينيان        الزهرا (س)              ۰.۰۸ درصد

 ۳۰           علی فتحی آشتيانی علوم پزشكي بقيه الله (عج)      ۰.۰۸ درصد

 

لینک خبر در  خبرگزاری مهر اقتصاد

http://www.mehrnews.com/news/3682453

دبیر خانه انجمن مهندسی مالی ایران