برگزاری نشست هشتم از سلسله نشست های مالی اسلامی  

تاریخ :    ۱۳۹۵ سه شنبه ۲۳ شهريور
انجمن مالی اسلامی با همکاری انجمن مهندسی مالی ایران برگزار می نماید

موضوع نشست : نقش نهاد های حرفه ایی و علمی در توسعه علوم مالی و مالی اسلامی
سخنران کلیدی نشست : جناب آقای دکتر فریدون رهنمای رودپشتی
( عضو هیات علمی ذانشگاه و دبیر کل انجمن مهندسی مالی ایران )
زمان : 28 شهریور ماه 1395
مکان : تهران، میدان آرژانتین، بلوار بیهقی، خیابان چهاردهم غربی، پلاک 6، شرکت تامین سرمایه آرمان، طبقه اول
 
دبیرخانه انجمن مهندسی مالی ایران