اطلاعیه برگزاری سمینار ارزش آفرینی در شرکت های مادر پنجشنبه 1395/10/30  

تاریخ :    ۱۳۹۵ شنبه ۲۰ آذر

در راستای توسعه فعالیت های آموزشی و پژوهشی و همکاری با سایر شرکتها، سازمانها و نهادهای حرفه

 انجمن مهندسی مالی ایران با همکاری و مشارکت شرکت سیاحان مروارید آسیا، قصد دارد در مورخ 1395/10/30 در مجل هتل آکادمی المپیک، نسبت به برگزاری اولین سمینار ارزش آفرینی در شرکت های مادر تخصصی ( هلدینگ ها ) از سلسله سمینار های تخصصی در این حوزه اقدام نماید.

سخنران سمینار : آقای دکتر حنفی زاده عضو هیات مدیره انجمن مهندسی مالی ایران و هیات علمی ( دانشیار ) دانشگاه علامه طباطبایی

لذا از کلیه مخاطبان این سمینار ( شرکتها، نهادها و سازمانهای دولتی و خصوصی) و همچنین اعضاء محترم انجمن جهت شرکت در در سمینار مذکور، دعوت بعمل می آید.

 لطفا" جهت کسب اطلاعات بیشتر، با شماره تلفن های 3- 44147772 تماس حاصل نمائید.

با تشکر

دبیر خانه انجمن مهندسی مالی ایران