جشنواره انتخاب رساله و پایان نامه برنر سال 1395 در حوزه مالی  

تاریخ :    ۱۳۹۵ چهارشنبه ۸ دي

انجمن مهندسی مالی ایران قصد دارد همزمان با برگزاری پنجمین کنفرانس مهندسی مالی ایران در اسفند ماه سال جاری نسبت به برگزاری اولین جشنواره انتخاب رساله و پایان نامه برنر سال 1395 در حوزه مالی اقدام نمایید.
لذا از کلیه اساتید و دانشجویان دوره دکتری و کارشناسی ارشد دانشگاه های معتیر کشور جهت ثبت نام و حضور در جشنواره دعوت بعمل می آید.

به نام خدا

جشنواره انتخاب پایان نامه و رساله برتر کارشناسی ارشدودکتری تخصصیسال1395در حوزه  مالی

برگزار کننده :

 انجمن مهندسی مالی ایران

 

مخاطبین :

اساتید،فارغ التحصیلان ودانشجویان دوره دکتریو کارشناسی ارشددانشگاه های کشور

 

محل و زمان برگزاری :

دانشکده مدیریت دانشگاه تهران

همزمان با برگزاریپنجمین کنفرانس مهندسی مالی ایران،  اسفند ماه 1395

امتیازات اعطایی به منتخب برتر جشنواره :

* عضویت رایگان در انجمن تا 3 سال

* دسترسی به مقالات مربوط به مجلات علمی- پژوهشی انجمن

* الویت در چاپ مقالات ارسالی پس از انجام فرآیند داوری

*حضور رایگان در کنفرانس ها و کارگاههای انجمن طی سال 1396

*الویت همكاري و واگذاري اجرایی پروژه ها

*چاپ کتب پیشنهادی با حمایت انجمن

* الویت حضور در دوره های DBA و MBA  انجمن

* الویت در بررسی و پذیرش،بعنوان مدرس دوره های آموزشی انجمن

 

آدرس سایت انجمن جهت دانلود فرم ثبت www.ifea.associations.iau.ir

*جهت کسب اطلاعات بیشتر

 با  تلفن دبیرخانه جشنواره 44050657 به شماره، تماس حاصل نمائید.

آخرین زمان ثبت نام و ارسال اطلاعات :

28/11/1395

 

******************************************

آدزس سایت دانلود فرم ثبت نام جشنواره :

http://ifea-fr.com/uploads/5th%20con/top%20t/%D9%81%D8%B1%D9%85%20%D8%AB%D8%A8%D8%AA%20%D9%86%D8%A7%D9%85%20%D9%86%D9%87%D8%A7%DB%8C%DB%8C-1.jpg


جهت کسب اطلاعات بیشتر به دفتر دبیرخانه جشنواره با شماره  44050657 تماس حاصل نمایید.

انجمن مهندسی مالی ایران