قابل توجه اساتید و دانشجویان محترم دانشگاه ها  

تاریخ :    ۱۳۹۶ دوشنبه ۲۳ بهمن

فروشكاه الكترونيكي کتابهای دانشگاهی و ... (ديجي كتاب همراه)با نام اختصاري( دكه )
اساتيد بزركوار و همكاران محترم با سلام
بدينوسيله راه اندازي فروشكاه الكترونيكي (ديجي كتاب همراه)با نام اختصاري( دكه )به همت انجمن مهندسي مالي و همكاري ساير انجمن هاو شركت همكار تخصصي  و ناشران معتبر كه در حال توسعه نيز هست را اعلام ميدارد لطفا ضمن اطلاع رساني به ديكر همكاران اين فرصت فراهم شده نيز به دانشجويان محترمتان نيز اعلام شود

تشكر