برگزاری دوره آموزشی زبان  

تاریخ :    ۱۳۹۷ سه شنبه ۲۴ مهر

 شرکت تعالی سازان خلاق کاسپین با همکاری انجمن مهندسی مالی ایران تقدیم می کند.

برگزاری دوره فشرده زبان EPT با نظارت انجمن مهندسی مالی ایران و همکاری اساتید برجسته

جهت ثبت نام در دوره آذر ماه با شماره تلفن 44962861 تماس حاصل فرمایید.