اطلاعیه شماره 3 دبیرخانه کنفرانس ادغام و اکتساب در اقتصاد ایران تغییر تاریخ برگزاری هشمین کنفرانس انجمن مهندسی مالی ایران  

تاریخ :    ۱۳۹۸ سه شنبه ۱۵ بهمن
 بدلیل شیوع بیماری کرونا و بخشنامه های وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی برگزاری مراسم کنفرانس هشتم انجمن به نیمه دوم مرداد ماه انتقال یافت که متعاقبا" زمان دقیق آن اطلاع رسانی خواهد شد.