قابل توجه اساتید دانشجویان و اعضاء محترم انجمن  

تاریخ :    ۱۳۹۸ سه شنبه ۲۷ اسفند

پیشاپیش ضمن عرض تبریک بمناسبت سال جدید و ارزوی سلامتی و بهروزی برای تمامی ملتهای جهان و از جمله ملت عزیز خودمان بعرض می رساند با توجه به موضوع فراگیری ویروس گرونا و دستورالعمل های بهداشتی مراجع متولی بهداشت و درمان - کنفرانس هشتم مهندسی مالی که قرار بود دز اسفند ماه 1398 برگزار گردد انجام نگردید که با احتمال زیاد در 8 خرداد ماه سال 1399 برگزار خواهد شد که متعاقبا" از همین طریق و سایر شبکه های اطلاع رسانی انجمن اطلاع رسانی دقیق تر خواهد شد.

تقویم اجرایی سایر موارد :

- سومین همایش تخصصی فناوری مالی در اقتصاد ایران  1399/07/24

- نهمین کنفرانس مهندسی مالی - مهندسی مالی و تاب آوری اقتصاد در ایران

1399/11/30  یا  1399/12/14

 دبیرخانه آموزش انجمن مهندسی مالی ایران