روز حسابدار مبارک  

تاریخ :    ۱۳۹۹ شنبه ۱۵ آذر

بهانه ای شد تا به مناسبت فرارسیدن هفته و روز حسابدار، تبریکی صمیمانه و آرزوهای مشفقانه خدمت شما همکاران گرامی و پرتلاش داشته باشیم و امیدوار باشیم که تلاشها و زحمات بی شائبه ی شما عزیزان مورد توجه و قدر شناسی قرار گیرد.
دبیر خانه انجمن مهندسی مالی ایران