اولین وبینار تخصصی سواد مالی برگزار شد  

تاریخ :    ۱۳۹۹ يکشنبه ۲۳ آذر

 به مناسبت گرامیداشت هفته پژوهش انجمن مهندسی مالی ایران با همکاری مرکز پژوهش مهندسی مالی، سرمایه گذاری بازار ساز وانجمن حسابداری مدیریت ایران اولین وبینار تخصصی سواد مالی را در تاریخ سه شنبه 09/25/ 1399برگزار گردیدد.

ساعت : 11:00  الی 13:00

محور ها :
رویکرد دانشی سواد مالی
رویکرد حرفه ای سواد مالی
رویکرد رفتاری سواد مالی

 

سخنرانان :
آقای پروفسور فریدون رهنمای رودپشتی
آقای دکتر حامد خان محمدی
آقای دکتر مهدی برآسود

آدرس لینک ورود :

https://b2n.ir/186341

لینک دانلود اولین وبینار تخصصی سواد مالی در ایران

dl.era-network.ir/lms/Financial%20Management/Financial%20Management.rar