سخنرانی علمی و خرفه ایی live  

تاریخ :    ۱۴۰۰ چهارشنبه ۸ ارديبهشت
قابل توجه اساتید، دانشجویان و مدیران حرفه ایی بازار پول و سرمایه کشور
سخترانان : جناب آقای دکتر رهنمای رودپشتی  و آقای دکتر بهروز خدارحمی